pro

Aktywowany tlenek glinu

  • Aktywowany tlenek glinu

    Oferujemy kompletne seryjne typy tlenku glinu, aby zaspokoić twoje zastosowanie w normalnym gazie i suszeniu, przetwarzaniu PSA. Katalizatory z tlenku glinu jako adsorbenty do oczyszczania polimerów (PE), usuwania CS2, COS i H2S, usuwania HCl z gazów, usuwania HCl z cieczy węglowodorowych, suszenia, oczyszczania (wielowarstwowe).