pro

Reformowanie katalizatorów

  • Reformowanie katalizatorów

    Oferujemy pełne seryjne katalizatory do przetwarzania katalitycznego z reformowaniem ciągłym (CCR) i reformingu katalitycznego z reformingiem półregeneracyjnym (CRU) do opcjonalnych zastosowań w celu uzyskania benzyny i produktów docelowych BTX.