pro

Inne katalizatory

  • Inne katalizatory

    Oferujemy również katalizatory seryjne i grupowe stosowane w przetwórstwie chemicznym petrochemii i gazu ziemnego, takie jak katalizatory i adsorbenty w instalacji syntetycznego amoniaku, instalacji wodoru, katalizator uwodornienia acetylenu w przetwórstwie PE, katalizator odwodornienia propanu itp.