pro

Przygotowanie węglowego sita molekularnego z włókna węglowego

Jeśli kropki jujube z huanbingwei i CMB zostaną połączone razem, nowy materiał będzie miał następujące zalety: podczas użytkowania nie powstanie pył. Jest wzmocniony przez 5-FU. Sita molekularne z włókna węglowego ze zdolnością do wymiany jonowej można przygotować poprzez dalszą obróbkę fizyczną i chemiczną. Dlatego węglowe sita molekularne na bazie włókna węglowego stały się nowym rodzajem atrakcyjnych materiałów z węgla aktywnego.
Sita molekularne z węglem aktywnym (ACF) o większej objętości porów i powierzchni właściwej oraz większej zawartości mikroporów zostały przygotowane przez wtórną aktywację filcu z węgla aktywnego na bazie FPN (ACF) z KOH jako katalizatorem. Zbadano wpływ współczynnika impregnacji KOH, czasu aktywacji i temperatury aktywacji na adhezję i strukturę porów ACF. Wyniki wykazały, że ACF przygotowany w warunkach temperatury aktywacji 1073 k nadaje się do stosowania jako prekursor włóknistego CMS.


Czas postu: Lis-05-2020