pro

Badanie procesu ługowania kwasem katalizatora hydrorafinacji na bazie Co Mo

Do zbadania procesu ługowania kwasem azotowym odpadu katalizatora hydrorafinacji na bazie Co Mo wykorzystano metodologię powierzchni odpowiedzi (RSM). Celem badań było wprowadzenie CO i Mo ze zużytego katalizatora do rozpuszczalnika w postaci rozpuszczalnej w wodzie, aby ułatwić późniejsze oczyszczanie i odzysk oraz zrealizować nieszkodliwe przetwarzanie i utylizację zasobów stałych odpadów, Reakcja temperatura i stosunek ciał stałych do cieczy. Główne czynniki wpływające określono metodą powierzchni odpowiedzi i ustalono modelowe równanie parametrów procesu oraz szybkości wymywania kobaltu i molibdenu. W optymalnych warunkach procesu uzyskanych przez model, szybkość wymywania kobaltu przekraczała 96%, a molibdenu ponad 97%. Okazało się, że optymalne parametry procesu uzyskane metodą powierzchni odpowiedzi były dokładne i wiarygodne oraz mogły służyć do kierowania faktycznym procesem produkcyjnym


Czas postu: Lis-05-2020